Отварање изложбе Игорa Марковићa / The opening of the Exhibition-Igor Markovic

Aлтернативни културни центар-АКЦ и НВО “Центар за мир и толеранцију”, вас са задовољством позивају на самосталну изложбу цртежа Игора Марковића Ђуре.

Отварање изложбе је у четвртак, 24.новембра у 19:00 сати у просторијама АКЦ у Грачаници.

Игор Марковић, рођен 1977.године у Приштини, основне студије сликарства завршио је на Факултету ликовних уметности Приштина- Звечан, у класи професора Зорана Фуруновића. Учествовао је на многим међународним и локалним ликовним колонијама.

Улаз слободан!

Alternative Culture Center-ACC and NGO “Center for Peace and Tolerance” are pleased to invite to the Art Exhibition of drawings by Igor Markovic -Dјuro.

The opening of the Exhibition is on Thursday, November 24th at 19:00 am inthepremises of ACC in Gracanica.

Igor Markovic, born in 1977 in Pristina completed his study of painting at the Faculty of Fine Arts-Zvecan Pristina, in the class of professor Zoran Furunovic. He participated in many local and international art colonies.

Free entrance!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s