Предавање о Јеврејима Косовa и Метохијe-Lecture about Jews in Kosovo

Алтернативни Културни Центар
Организује предавање о  Јеврејима на Косову и Метохији
историја –  религија –  културапредавач : Милош  Дамјановић , стручњак за историју
Jевреја на Kосову
24.01.2012. у 20:00 ч
Alternative Culture Center Gracanica Organizes lecture about Jews in Kosovo and Metohia
history -religion-cultureLecturer  : Milos Damjanovic, expert for Jewish
history-religion -culture
24.01.2012. at 20:00 h

This slideshow requires JavaScript.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s