Један дан на Земљи/One Day on Earth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Драги пријатељи и колеге,

Програм за развој Уједињених Нација (UNDP), Алтернативни културни центар и НВО “Центар за мир и толеранцију” вас
са задовољством позивају да присуствујете пројекцији филма “Један дан на Земљи”

Као део глобалног обележавање дана земље овај филм биће приказан у преко 160 земаља широм света у истом дану.
Овај јединствени филм направљен је од филмског материјала у трајању од 3000 сати снимљен је у свим земљама света
10.10.2010. (10/10/10), тако да филм документује инсерте уз свих земаља у истом дану

Недеља, 22.04.2012., просторије АКЦ-а у Грачаници, 19:00 часова.

Бесплатан улаз и освежење за све госте!

Dear friends and colleagues,

United Nations Development Program (UNDP), Alternative Culture Center-ACC and NGO “Center for Peace and
Tolerance” are pleased to invite you to attend the event, movie projection “One Day on Earth”

For the occasion of the global marking of the day, this film will be shown in over 160 countries worldwide on the same day.
This unique film was developed from a film material in duration of over 3,000 hrs, recorded in all the countries of the world on
10 October 2010, (10/10/10) and therefore it contains chapters from all the countries on the same day.

Sunday, 22.04.2012 starting at 19:00 h in the premises of ACC in Gracanica.

Free entrance and free refreshments for guests!

This slideshow requires JavaScript.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s