Ликовна колонија Грачаница / Art workshop Gracanica

Жене ствараоци на Косову и Метохији су последњих година у сенци својих мушких колега уметника. Организовањем културних манифестација и промовисањем родне равноправости Центар за мир и толеранцију и Алтернативни културни центар труди се да овакву слику на Косову промени.
Приказана је изложба посвећена женама ствараоцима и њиховим радовима који су настали током сликарско графичке колоније. Десет уметница представило је 30 сликарских и графичких радова.

Female artists have been for many years in the shadow of their male colleagues. The Centre for Peace and Tolerance is trying to change such practice by organizing cultural events and by promoting of gender equality.
Exhibition of the art pieces, organized in the Alternative Cultural centre was dedicated to female artists. Ten female artists have presented over thirty paintings and graphic works.

Галерија фотографија са изложбе!

Photo gallery from the exhibition!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s